Plantaaseille räätälöidyllä versiolla maksimoit tarkkuuden

1

Järjestelmä määrittää riittävän määrän koealoja metsätilalle siten, että haluttu tarkkuustaso saavutetaan.

2

Mobiilisovellus ohjaa käyttäjän maastossa kullekin koealapisteelle, joissa kussakin otetaan yksi näytekuva sovelluksen osoittamaan suuntaan.

3

Näytekuvista saatu tieto yhdistetään paikallisiin pituuskasvu- ja runkomalleihin. Lopputuloksena saavutetaan tarkin mahdollinen inventointitieto puustosta.

TRESTIMA® Plantaaseille on räätälöity istutusmetsiä varten

Plantaasimetsätaloudessa mittaustiedon tulee olla aina luotettavaa ja tarkkaa, mutta kuitenkin kustannustehokasta. Ratkaisimme tämän ongelman räätälöimällä TRESTIMA® Metsänmittausjärjestelmästä erityisen version plantaaseille, jossa mittaustapahtuma on täysin formalisoitu, mutta silti äärimmäisen helppo.

TRESTIMA® Plantaaseille luo mitattavalle alueelle koealoja, joiden määrä riippuu alueen pinta-alasta.

Koealat näkyvät kenttähenkilökunnan mobiilisovelluksessa, jolloin navigointi niille on helppoa.

Kullakin koealalla otetaan yksi kuva ennalta määrättyyn suuntaan. Sovellus ohjaa kuvaussuunnan ruudulla näkyvällä kompassilla.

Kun jokainen koeala on kuvattu, mittaus on valmis.

Järjestelmä laskee kuvista pohjapinta-alan ja puuston läpimittajakauman. Pituudet kullekin rungolle saadaan lokaaleista kasvumalleista, jotka voidaan populoida ennakkoon asiakkaan historia-aineistosta tai syöttämällä kullekin kohteelle n. 10 pituus&läpimitta-paria eri läpimittaluokissa. TRESTIMA® käyttää Morgan-Mercer-Flodin (MMF) -yhtälöä kasvumallien sovitteena.

Lopputuloksena saavutetaan hyvin tarkka (<5% virhe 95% tapauksista) tieto metsän puumäärästä niin tilavuuden, keskiläpimitan, kuin runkoluvunkin suhteen.

TRESTIMA® Plantaaseille hyödyt

TRESTIMA® -järjestelmällä on lukuisia etuja perinteisiin menetelmiin verrattuna:

Mittaus on objektiivinen

Mittaaja ei vaikutta lopputulokseen.

Mittaus on tarkka

Mittavirhe perussuureille on vähemmän kuin 5% (95% tapauksissa).

Mittaus on nopea

hehtaarin inventointiin kuluu tyypillisesti alle viisi minuuttia yhdeltä hengeltä.

Helppo käyttöönotto

Uusien käyttäjien kouluttaminen yhdessä päivässä

Ei inhimillisiä virheitä

Kenttätyöprosessi on niin virtaviivainen, että virheiden tekeminen on hyvin vaikeaa. Lisäksi perinteisten kiinteiden koelaojen sijoittamisesta syntyvät virheet poistuvat.

Kaikki työkalut käytössä

Käytössäsi on myös kaikki perinteiset TRESTIMA® -järjestelmän ominaisuudet ja tiedonsiirtomahdollisuudet.

Tiedustelut

Haluatko kuulla lisää tai varata henkilökohtaisen esittelywebinaarin? Soita ja kysy lisää tai jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella.

Simo Kivimäki +358 50 3872891


    MyyntiSimo Kivimäki