Näin se toimii

1

Metsä kuvataan tasaisesti TRESTIMA® -mobiilisovelluksella. Kuvat siirtyvät automaattisesti TRESTIMA® -pilvipalveluun analysoitavaksi.

2

Pilvipalvelussa kuvista mitataan runkojen läpimitat, pituudet ja puulajit. Konenäön tukena toimii tarvittaessa ihminen. Näin varmistetaan luotettavat tulokset myös poikkeavissa kuvanottotilanteissa.

3

Näytteistä saatuun tietoon perustuen lasketaan automaattisesti puustotunnusraportit muutamassa minuutissa. Raporttien tieto välitetään myös laitteeseen, jolloin tulosta ja mittauksen laatua voidaan seurata mittauksen edetessä.

Tiedot tallessa pilvipalvelussa

Trestima Oy - Metsänmittausjärjestelmä, metsänmittaus pilvipalvelu

Mittaustapahtumat ja tulokset kuvineen tallentuvat automaattisesti TRESTIMAn pilvipalveluun. Kaikki tallennettu tieto varmuuskopioidaan ja tallennuskapasiteettia on rajattomasti.

Pilvipalvelussa mittauksia voi tarkastella jälkikäteen yksittäisten näytteiden tarkkuudella ja kokonaisuutena karttapohjaa vasten.

Palveluun voidaan myös tuoda tilojen ja kuvioiden rajoja, jolloin ne välittyvät myös mobiilisovelluksen kartalle automaattisesti.

Puustotunnukset voidaan tulostaa palvelusta suoraan raporteiksi, tai raaka data voidaan siirtää automaattisesti asiakkaan haluamaan tietokantaan tai järjestelmään jatkokäsittelyä varten.

Tutustu pilvipalveluun kirjautumalla sisään tunnuksilla: test, salasana: test

TRESTIMA®-järjestelmän hyödyt

TRESTIMA® -järjestelmällä on lukuisia etuja perinteisiin menetelmiin verrattuna:

Mittaus on objektiivinen

mittaajan vaikutus lopputulokseen on vähäinen.

Mittaus on tarkka

järjestelmällä saavutetaan jopa alle 5% keskivirhe puuston pohjapinta-alalle. Mittausta voidaan jatkaa, kunnes virhe on riittävän pieni

Mittaus on nopea

hehtaarin inventointiin kuluu tyypillisesti alle viisi minuuttia.

Mittaus on dokumentoitu

mittauksen tulos näytekuvineen ja paikkatietoineen säilyy tulevaisuuteen ja on joustavasti saatavilla pilvipalvelussa.

Mittaustulos on monipuolisempi

järjestelmä kertoo perinteisten puustotietojen lisäksi mm. runkolukusarjan, tukkiprosentin ja puuston iän.

Sovellus ohjaa mittaustapahtumaa

hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

TRESTIMA®-järjestelmä sopii useille käyttäjäryhmille

Trestima Oy - Metsänmittaus, metsäarviot

Metsäsuunnittelija

Nopeuta suunnittelun maastotyötä mittaamalla puustotietoja valokuvia ottamalla. TRESTIMA®-sovellus toimii myös näppäränä maastotallentimena ja on yhteensopiva MTS ja SOLMU -koodistojen kanssa, joten voit tallentaa metsätietostandardin mukaista tietoa maastossa helposti ja vaivattomasti. Verkkopalvelussamme voit vielä täydentää tietoja tai korjata kuviorajoja ja ottaa mittaustulokset standardinmukaisessa .xml-muodossa ulos järjestelmästä jatkokäyttöä varten.

Puunostaja

Määritä puuston tilavuus, puulajisuhteet ja yksityiskohtainen runkolukusarja maastokäynnin ohessa valokuvia ottamalla. Tallenna sovelluksella kulkemasi reitti tai GPS-kulmapisteitä leimikon rajauksen tueksi. Konenäkö voidaan valjastaa määrittämään tukkipuiden laatua ja lisävarusteena saatava katkontasimulaattori kertoo tarkemmin haluttujen puutavaralajien potentiaalisesta saannosta leimikolla.

Trestima Oy - Metsänmittausjärjestelmä, metsänsuunnittelijalle ja puunostajalle

Kiinteistövälittäjä

Taskussasi on markkinoiden tarkin ja tehokkain työkalu metsäarvioiden tekoon. Voit valmistella mitattavat alueet etukäteen tietokoneella tai aloittaa mittaus yksinkertaisesti ottamalla puhelimen taskusta ja käynnistämällä TRESTIMA®-sovelluksen. Tilan puustoarvio syntyy helposti, nopeasti ja tarkasti valokuvia ottamalla. Mittaustulos voidaan jakaa vaikkapa tilan myynti-ilmoituksessa kätevällä jaettavalla sähköisellä raportilla tai ottaa ulos .xml-muodossa jatkokäsittelyä varten.

Viranomainen

TRESTIMA®-metsänmittausjärjestelmä mahdollistaa joustavan ja nopean tavan määrittää puuston ominaisuuksia erilaisissa tilanteissa. Sovelluksen käyttö on joustavaa eikä vaadi välttämättä syvällistä perehtyneisyyttä metsän inventointiin. Sovellukseen voidaan tallentaa erilaisia kuva- ja tekstimuotoisia havaintoja GPS-sijainnin kanssa.

Trestima Oy - Metsänmittausjärjestelmä, puunlaatu

Metsänomistaja

Metsänomistajat ja pienyritykset voivat käyttää TRESTIMA®-metsänmittausjärjestelmää rekisteröitymällä palveluun osoitteessa www.metsanmyynti.fi.

Tiedustelut

Haluatko kuulla lisää tai varata henkilökohtaisen esittelywebinaarin? Soita ja kysy lisää tai jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella.

Simo Kivimäki +358 50 3872891


    MyyntiSimo Kivimäki