Trestima Oy

Trestima Oy är ett privat företag från Tammerfors som verkar inom skogsteknologi och som är grundat 2012.

Vi tillverkar program, tjänster och verktyg för skogsindustrin samt skogsbruk.

Våra specialområden inkluderar maskinsyn, lokalisering, molntjänster samt mobilteknologiska lösningar för krävande problem och förhållanden.

null

Historien bakom företaget

Undrar hur många träd som finns i skogen” Tänkte Simo Kivimäki år 2011 medans han var ute i skidspåret en vintrig dag. Samtidigt föddes idén om att mäta skogen med hjälp av mobilteknologi. Tanken fick mogna ifred, fram tills Nokia Oyj, Simos dåvarande arbetsgivare, år 2012 började avveckla sin mobiltillverkning. Kivimäki berättade om sin idé till sin kollega Timo Rouvinen, som blev intresserad då han själv var skogsägare, och i september 2012 föddes Trestima Oy.

Under de 5 första produktionsåren har det ”elektroniska relaskopet” som var grundidén omvandlats till ett komplett skogsinformationssystem samt en hel produktfamilj. Idag mäts den största delen av allt timmer i Finland med TRESTIMA och systemet används av kunder runtom i världen.

Kundkommentarer

STORA ENSO

“Det är enkelt att överföra befintlig skogsinformation till Trestima eller att rita potentiella avverkningsplatser med Trestimas ritverktyg baserat på ett flygfoto eller ortofoto. Det gör det lättare att hitta avverkningsplatser i terrängen och ta prover (bilder) i rätt skogsbestånd. Utifrån provbilderna får vi den information som behövs för virkeshandeln med tillräcklig noggrannhet, såsom vedmängd per…

UPM Forestal Oriental

”UPM Forestal Oriental använder TRESTIMA i Uruguay för att ersätta traditionella lager, vilket gör denna process mer effektiv. TRESTIMA förser vår personal med ett effektivt och objektivt verktyg för att samla in data för att stödja våra inventeringar före avverkning och vedanskaffning.”

Metsä Group

”Trestima används hos Metsä Forest Finlands virkesanskaffning som en del av våra experters egna terrängapplikation samt inom den mobiltjänst vi erbjuder våra ägarmedlemmar. Trestima erbjuder ett effektivt sätt att samla in information för att stödja inköp samt skogsplanering samt producerar mångsidig information för virkesanskaffning och behov förknippade med detta”

Kunder och samarbetspartners

Trestima Oy - Simosol
Trestima Oy - Metsänhoitoyhdistys
Trestima Oy - Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
Trestima Oy - SCA
Trestima Oy - Otso Metsäpalvelut
Trestima Oy - Metsä Group
Trestima Oy - Siberwood
Trestima Oy - UMP
Trestima Oy - Metsähallitus
Trestima Oy - Metsäntutkimuslaitos
Trestima Oy - Metsäkeskus
Trestima Oy - Storaenso
Trestima Oy - Indufor
Trestima Oy - Pöyry
Trestima Oy - Trimble
Trestima Oy - Innovation Mill
Trestima Oy - Tekes
Trestima Oy - Microsoft Partner

Lediga jobb

Trestima är ett snabbväxande IT-företag. Vi söker ständigt efter nya förmågor för att förstärka vårt team.

Oavsett om du är en mästare på Softa-utveckling, specialist på sälj och marknadsföring eller bara ute efter nya utmaningar inom IT, kan vi ha jobb för dig.

Lämna en öppen ansökan via vårt formulär eller kontakta oss på rekry@trestima.com.