TRESTIMA®-lösningar för inventering av skogsresurser

TRESTIMA®-teknologin är ett nytt innovativt sätt att göra skogsestimat. Skogen mäts på ett jämnt sätt med hjälp av bilder som tas genom en smartphone applikation runtom i det område som ska mätas och genom maskinsynen räknas träd-ID:n av från fotona bara på några minuter. Skogsmätningssystemet känner igen trädslagen automatiskt och räknar de trädslagsspecifika detaljerna så som areal, stamantal, medeldiameter, medellängd samt volym.

TRESTIMA®-systemet tillför noggrannhet, snabbhet, flexibilitet och objektivitet till skogsmätningen. Du kan spara mångsidig information från skogen genom GPS och granska den inmatade och utmätta informationen på din dator eller genom applikationen.

För vem?

För Skogsplanerare

Samla trädinformation genom att ta foton eller genom att mata in information i vår app.

För Köpare

Mät avverkningsområdet snabbt och effektivt på plats för kommande offert.

För Mäklare

Skapa ett detaljerat estimat av värdet och dela rapporten smidigt som en länk.

För myndigheter

Spara information om terrängen via GPS och ange timmermängd.

För stapelmätare

Mät fiber- och timmerstaplar snabbt och noggrant med TRESTIMA® Stack -appen.

För skogsägaren

Ange värdet på skogen samt mängden på timmer med TRESTIMA®-appen på forestmeter.com -sidan.

TRESTIMA®-mätning är enkelt

Ta en promenad i skogen och gör samtidigt ett exakt timmerestimat av skogsresurserna genom att ta bilder med appen. Om du har laddat mönsterdatan till vår tjänst, behöver du endast följa din plats på din telefonskärm och ta bilder med jämna mellanrum.

 

Mätningen är enkel, effektiv, objektiv och till och med roligt! Ett hektar mäter du på under 5 minuter.

Trestima Oy

Trestima Oy är ett privat företag från Tammerfors som verkar inom skogsteknologi och som är grundat 2012.

Vi tillverkar program, tjänster och verktyg för skogsindustrin samt skogsbruk.

Våra specialområden inkluderar maskinsyn, lokalisering, molntjänster samt mobilteknologiska lösningar för krävande problem och förhållanden.

Från våra kunder

TRESTIMA®-skogsmätningssystem används runtom i världen och litas på av både små mikroföretag till stora koncerner.

STORA ENSO

“Det är enkelt att överföra befintlig skogsinformation till Trestima eller att rita potentiella avverkningsplatser med Trestimas ritverktyg baserat på ett flygfoto eller ortofoto. Det gör det lättare att hitta avverkningsplatser i terrängen och ta prover (bilder) i rätt skogsbestånd. Utifrån provbilderna får vi den information som behövs för virkeshandeln med tillräcklig noggrannhet, såsom vedmängd per…

UPM Forestal Oriental

”UPM Forestal Oriental använder TRESTIMA i Uruguay för att ersätta traditionella lager, vilket gör denna process mer effektiv. TRESTIMA förser vår personal med ett effektivt och objektivt verktyg för att samla in data för att stödja våra inventeringar före avverkning och vedanskaffning.”

Metsä Group

”Trestima används hos Metsä Forest Finlands virkesanskaffning som en del av våra experters egna terrängapplikation samt inom den mobiltjänst vi erbjuder våra ägarmedlemmar. Trestima erbjuder ett effektivt sätt att samla in information för att stödja inköp samt skogsplanering samt producerar mångsidig information för virkesanskaffning och behov förknippade med detta”