ENGLISH
РУССКИЙ

TRESTIMA® metsänmittausjärjestelmä

Maailman tarkin ja tehokkain työkalu metsäarvioiden tekemiseen

Näin se toimii:
 1. Metsä kuvataan TRESTIMA® -mobiilisovelluksella. Kuvat siirtyvät automaattisesti TRESTIMA® -pilvipalveluun analysoitavaksi.
 2. Pilvipalvelussa kuvista mitataan runkojen läpimitat, pituudet ja puulajit. Konenäön tukena toimii tarvittaessa ihminen. Näin varmistetaan luotettavat tulokset myös poikkeavissa kuvanottotilanteissa.
 3. Näytteistä saatuun tietoon perustuen lasketaan automaattisesti puustotunnusraportit. Raporttien tieto välitetään myös laitteeseen, jolloin tulosta ja mittauksen laatua voidaan seurata mittauksen edetessä.
Mittaaminen on yhtä vaivatonta ja nopeaa kuin kameralla kuvaaminen.

Laskentatietoa ja mittauksen tarkkuutta voidaan seurata reaaliajassa suoraan puhelimesta mittauksen aikana.

TRESTIMA® -järjestelmällä on lukuisia etuja perinteisiin menetelmiin verrattuna:
 • Mittaus on objektiivinen - mittaajan vaikutus lopputulokseen on vähäinen.
 • Mittaus on tarkka - järjestelmällä saavutetaan jopa alle 5% keskivirhe puuston pohjapinta-alalle. Mittausta voidaan jatkaa kunnes virhe on riittävän pieni.
 • Mittaus on nopea - hehtaarin inventointiin kuluu alle viisi minuuttia.
 • Mittaus on dokumentoitu - mittauksen näytteet kuvineen ja paikkatietoineen säilyvät tulevaisuuteen.
 • Mittaustulos on monipuolisempi - järjestelmä kertoo perinteisten puustotietojen lisäksi tmm. runkolukusarjan, tukkiprosentin ja puuston iän.

Tiedot tallessa pilvipalvelussa

Mittaustapahtumat ja tulokset kuvineen tallentuvat automaattisesti TRESTIMAn pilvipalveluun. Kaikki tallennettu tieto varmuuskopioidaan ja tallennuskapasiteettia on rajattomasti.

Pilvipalvelussa mittauksia voi tarkastella jälkikäteen yksittäisten näytteiden tarkkuudella ja kokonaisuutena karttapohjaa vasten.

Palveluun voidaan myös tuoda tilojen ja kuvioiden rajoja, jolloin ne välittyvät myös mobiilisovelluksen kartalle automaattisesti.

Puustotunnukset voidaan tulostaa palvelusta suoraan raporteiksi, tai raaka data voidaan siirtää automaattisesti asiakkaan haluamaan tietokantaan tai järjestelmään jatkokäsittelyä varten. Tutustu pilvipalveluun kirjautumalla sisään tunnuksilla: test, salasana: test

TRESTIMA Stack

TRESTIMA Stack on työkalu tukkipinon tilavuuden laskentaan älypuhelimella- tai tabletilla otettujen kuvien perusteella.

TRESTIMA Stack -työkalun käyttö on helppoa - noudatat vain näitä neljää askelta:
 1. Ota kuva pinosta. TRESTIMA -mittakepin tulee olla näkyvissä kuvassa.
 2. Syötä pinon ulkolaidat karkeasti. Tällä kerrotaan konenäölle, mistä kohtaa mitattavia tukinpäitä tunnistetaan.
 3. Osoita mittakepin ylä- ja alapää.
 4. Syötä pinon tukkien keskipituus.
Tukkipinot, jotka eivät mahdu yhteen kuvaan, kuvataan yksinkertaisesti useammalla kuvalla. Järjestelmän ei tarvitse erottaa jokaista tukinpäätä, sillä lopullinen tilavuus lasketaan kehyspinta-alan, tukkien pituuden ja automaattisesti määritellyn tiheyskertoimen avulla.


Yksityiskohtaiset tulokset näet sekä mobiilisovelluksesta, että kirjautumalla pilvipalveluun:
 • Pinon kokonaistilavuus - Pinosta riippuen, järjestelmällä voidaan mitata jopa 100m3 puuta minuutissa.
 • Runkolukusarja - TRESTIMA Stack kertoo montako tukkia kussakin läpimittaluokassa pinossa on.
 • Tukkien kokonaismäärä - Järjestelmä laskee pinon tukkien kokonaismäärän.
 • Tilavuuskerroin - Tilavuuskerroin lasketaan automaattisesti usean muuttujan avulla. Käyttäjä voi määritttää kertoimen myös manuaalisesti ja lisäksi halutessaan vähentää kuoren osuuden tilavuudesta.
 • Pinon dimensiot - Pilvipalvelussa jokaista kuvaa voidaan tarkastella erikseen jolloin nähdään myös esim. pinon korkeus eri paikoissa.
 • Paikkatietoon sidottu tulos - Jokaisesta kuvasta tallentuu lisäksi paikkatieto ja kuvaussuunta, mikä antaa paremman käsityksen pinon sijainnista maastossa.

Nopea käyttöönotto

TRESTIMA® -järjestelmän käyttöönotto on yksinkertaista - organisaatiosi tarvitsee vain mobiililaitteet metsän mittaajille ja tunnukset TRESTIMA® -pilvipalveluun.

TRESTIMA® -mobiilisovellus on saatavilla Android, Apple ja Windows Phone -laitteisiin.

Windows Phone version voit ladata Windows Phone Storesta.

Android version voit ladata Google Play Storesta.

Apple version voit ladata iTunesta.

Katso lista tuetuista puhelimista

Myymme myös esiasennettuja ja mittausvalmiita laitteita avaimet käteen pakettina.

Tiedustelut:
myynti@trestima.com, tai
Simo Kivimäki, 050 3872891, simo.kivimaki@trestima.com

Tai jätä yhteydenottopyyntö tämän lomakkeen kauttaTRESTIMA® käyttökoulutus

TRESTIMAn käyttökoulutuksia voidaan järjestää käyttöönoton yhteydessä viiden, tai sitä useamman käyttäjän tilauksissa.
Koulutus kestää yhden työpäivän ja koostuu tyypillisesti sekä sisätiloissa käytävästä teoriaosuudesta, että ohjatusta maastokoulutuksesta.

Katso lista koulutuksista ja ilmoittaudu mukaan täällä.

Järjestelmän käyttöönotto ei edellytä koulutusta, mutta suosittelemme sitä kaikille asiakkaillemme. Koulutus antaa vahvan pohjan järjestelmän tehokkaalle ja taloudelliselle käytölle.

Koulutus sisältää kurssimateriaalin ja harjoittelun sekä loppukokeen näytekustannukset. Loppukokeen läpäisseet osallistujat ovat TRESTIMA® hyväksyttyjä mittaajia ja saavat käyttää TRESTIMA® -logoa palveluidensa markkinoinnissa.

Tiedustelut:
myynti@trestima.com


Metsänomistajille

Yksityiset metsänomistajat saavat sovelluksen helposti käyttöönsä osoitteesta www.metsanmyynti.fi.

Metsänomistaja -version käyttö on yksinkertaisempaa sovelluksen automaattisen mediaanipuu -valinnan ansiosta. Järjestelmä tukee Metsään.fi -palvelua, josta oman metsätilan tiedot on helposti siirrettävissä palveluun.