We noticed you are using Internet Explorer. We recommend using Firefox or Chrome browsers for best user experience.
Changes in service
08.11.2021:
Kehityskierros juurikäävän torjunnan tunnistukseen: laimea väri hylätään aiempaa hieman herkemmin.
05.11.2021:
Parannuksia kuvio/mittaus-sivun lataukseen. Improvements for figure/measurement session page loading.
14.08.2021:
Web-käyttöliittymää päivitetty + suorituskykyparannus mittaus-sivun lataukseen. Web user interface updates and improvement for measurement session page performance.
23.03.2021:
Important: For some users TRESTIMA Android app is crashing due to Google's bug (See here for more info). You can fix this by updating Google Chrome from the Play Store.

Tärkeää: Joillakin käyttäjillä TRESTIMA Android sovellus kaatuilee Googlen virheen takia (Lue tämä jos haluat tietää lisää). Ongelma korjaantuu päivittämällä Google Chrome Play Storesta.
03.02.2021:
TRESTIMA tila-arvio työkalu saatavilla. Tila-arvio työkalulla luot nopeasti ja tehokkaasti summa-arvo menetelmään perustuvat tila-arviot.
29.12.2020:
1.1.2021 klo 16:00 järjestelmä ajetaan alas päivitystä varten. Päivitys kestää arviolta 2 tuntia, mahdollisesti pidempäänkin. Päivityksen aikana www-palvelua ei pysty käyttämään, eivätkä mittaustulokset päivity mobiilisovellukseen. On January 1st 2021 at 16:00 EET (14:00 UTC) the system will be shut down for maintenance. The operation lasts for approximately 2 hours, but possibly longer. During the operation the www-service will be unavailable, and measurement results will not be updated into the mobile application.
21.10.2020:
[KORJATTU] Karttatasojen näyttämisessä WWW-selaimella on ongelmia. Vika koskee Chrome-selaimen uusia versioita, korjaamme vikaa parhaillaan. Korjausta odotellessa ongelman voi kiertää käyttämällä eri selainta.
08.10.2020:
Lisätty Metsäkeskuksen avoimen datan latvusmallit-karttataso.
23.06.2020:
Parannuksia Tila-näkymän suorituskykyyn, sekä mahdollisuus piilottaa tilarajat & rajamerkit. Improvements for parcel view performance.
22.05.2020:
[KORJATTU] MML:n palveluissa ajoittaista vikaa, selvitämme ongelmaa MML:n kanssa. Häiriö saattaa estää tilarajojen ja avoimen datan kuviotietojen haun.
10.02.2020:
MML:n palveluissa on MML:n järjestelmäpäivityksestä johtuva käyttökatko. Katkos saattaa estää tilarajojen ja avoimen datan kuviotietojen haun 10.-12.2. välisenä aikana.
24.10.2019:
Tilan 'kuviot' -työkalussa mahdollisuus lajitella/värittää kuviot kehitysluokan mukaan.
30.09.2019:
Tuki vanhoille PMT-muotoisille tiedostoille päättyy 30.11.2019. Tämän jälkeen PMT-tiedostojen tuonti Trestimaan ja haku Trestimasta ei ole enää mahdollista.
19.09.2019:
[KORJATTU] MML:n palveluiden käytössä häiriö, selvitämme ongelmaa. Häiriö estää tilarajojen ja avoimen datan kuviotietojen haun.
26.08.2019:
Mahdollista syöttää tukkiprosentiksi 0. Enabled inputting 0 log percent.
17.05.2019:
[KORJATTU] Tutkimme ongelmia piirtotyökalussa. Piirto saattaa jumittua, jos karttaa raahataan rajapisteitä klikkaillessa. Pyrimme korjaamaan ongelman mahdollisimman pian.

Huom. jumin saa myös korjattua raahaamalla karttaa vähän johonkin suuntaan.
31.03.2019:
Raportin suoraeditointi -toiminto mahdollistaa nopean ositteiden korjauksen / viimeistelyn web-sovelluksessa. Direct edit -feature for web report enables quick editing of strata information.
04.03.2019:
Lisätty tuki metsätietostandardin metsävarasanoma (MV) versio 1.8 XML-tiedostoille..
11.02.2019:
Näytteen suunta-apu toiminnallisuus julkaistu TRESTIMA Android -sovellusversiossa 2.134. Katso ohjevideo.
Sample direction aid functionality available in TRESTIMA Android mobile app version 2.134. Check out a feature video.
11.02.2019:
Parannus automaattiseen ositteen iän laskentaan. Improvement for automatic age calculation.
21.01.2019:
Lisätty uusi karttataso "vääräväri-ortokuva". Karttataso on päällä suomalaisilla lisenssikäyttäjillä.
21.01.2019:
Parannuksia TRESTIMAn tuottaman runkolukusarjan tarkkuuteen. Improvements to TRESTIMA diameter distribution accuracy.
31.12.2018:
Karttapiirros -toiminto saatavilla TRESTIMA Android mobiilisovellukseen. Map drawings functionality available for TRESTIMA Android mobile application.
24.10.2018:
Tilanäkymän uudistettu 'Kuviot' -työkalu tukee nyt kuvioiden värjäystä. Värit voi tallettaa ja käyttää myös TRESTIMA Android mobiilisovelluksessa. 'Figures' -tool in parcel view now supports figure coloring. The figure colors can be saved and used in TRESTIMA Android mobile application.
22.08.2018:
TRESTIMA hakkuupoistuma tukee nyt ensiharvennusta. Harvennusmallit ovat määritelty TAPIOn metsänhoitosuosituksien mukaisesti.
21.06.2018:
TIEDOTE: TRESTIMA Windows Phone -sovelluksen jakelu lopetetaan Windows Phone Storessa syyskuun 2018 aikana. TRESTIMA WP-sovelluksen ei taata enää toimivan vuoden 2018 jälkeen. ANNOUNCEMENT: TRESTIMA Windows Phone application delivery from Windows Phone Store will be ended during September 2018. TRESTIMA WP application will not be guaranteed to function after year 2018.
20.04.2018:
[KORJATTU/RESOLVED] Karttaserverissä ajoittaisia ongelmia, vikaa korjataan. Intermittent problems with the map server, the issue is being investigated.
17.04.2018:
Lisätty uusi karttataso "rinnevarjoste". Karttataso näyttää korkeuserot 3D-varjostettuna.
21.03.2018:
Muutos tilojen arkistointijärjestykseen: tilan aikaleima on tuoreimman kuvion aikaleima, aikaisemmin tilat järjestettiin tilan luontihetken mukaan. Change to the parcel archiving order: the timestamp of a parcel is the timestamp of a figure with the latest timestamp. Before the change the parcels were archived based on the parcel creation time.
19.03.2018:
Kuvioiden edellinen/seuraava -toiminnallisuus kuvion numeron perusteella muokkausajankohdan sijaan. Next/prev figure functionality by figure numbers instead of figure update time.
23.02.2018:
Usability improvements to stand/figure page. Käytettävyysparannuksia kuviokohtaiselle sivulle.
20.02.2018:
Lisätty MML-kiinteistörajat -karttataso. Verkkosivuilla tason saa näkyviin klikkaamalla kartan vasemmassa yläkulmassa "Rajat"-ruutuun rastin. Rajat näkyvät vasta riittävän isolla karttasuurennoksella. Android-mobiililaitteessa rajat näkyvät 2 uudella karttatasolla "orto-rajat" ja "perus-rajat".
12.02.2018:
Added a measurement "star ranking" to provide an easier way to estimate the amount of samples needed per stand. The ranking is visible at the bottom of the stand report and also more detailed information about the ranking can be found from the measurement page in the web service. Lisätty "tähtiarvostelu", jolla voidaan nopeasti arvioida näytteiden riittävyyttä kuviolle. Tähtiarvostelu näkyy raportin alareunassa, sekä tarkemmin web-palvelussa kunkin mittauksen sivulla.
04.11.2017:
Tuki karttamerkintöjen piilottamiseen tilanäkymässä. Support for hiding of map markers in parcel view.
26.10.2017:
Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot väliaikaisesti poissa käytöstä toimittajamme laiterikosta johtuen. Odotamme korjausta ja toteutamme samaan aikaan vaihtoehtoista ratkaisua. Pahoittelemme häiriötä. (VIKA KORJATTU)
19.10.2017:
Tuki MML-rajapyykkien näyttämiselle. Huom: rajapyykit näkyvät mobiililaitteissa vain TRESTIMA Android -sovelluksessa versiosta 1.93 alkaen.
20.09.2017:
Pinta-alan (ml. tilavuus pinta-alalle) näyttö raporteissa. Display of area (incl. total volume for area) in reports.
30.08.2017:
Improved basal area calculation algorithm for dense and sturdy forests (mainly plantations). Parannus pohjapinta-alan laskentaan tiheissä ja järeissä metsissä (plantaasit).
07.08.2017:
Parannus TRESTIMA -hakkuupoistuman tukkiprosentin oletuslaskentaan: optimitukkiprosentista tehdään vähennys puulajin, kasvupaikkaluokan, sekä hakkuutavan perusteella. Improvement for TRESTIMA harvest volume default calculation.
19.06.2017:
Parannuksia automaattisen läpimitan laskentaan. Improvements for automatic DBH calculation.
08.05.2017:
Uusi työkalu kuvioiden käsittelyyn tila-sivulla. New tool for managing figures on parcel page.
26.04.2017:
Added an option to change shareable report expiration time from 1 day to 2 years. Lisätty jaettavan raportin luontiin valinta, jolla voi päättää raportin vanhenemisajan yhdestä päivästä kahteen vuoteen.
18.04.2017:
[RESOLVED by Android app version 1.91. KORJATTU Android sovelluksen versiossa 1.91. Feature will be activated on 20.4.2017. Trail-toiminto aktivoidaan 20.4.2017.] TRESTIMA Trail feature temporarily disabled due to instability issues reported by some users. Fix coming soon. TRESTIMA Trail -ominaisuus aiheuttaa joillekin käyttäjille TRESTIMA Android-sovelluksen satunnaista kaatumista, toiminto poissa käytöstä väliaikaisesti. Korjaus tulossa pian.
11.04.2017:
TRESTIMA Trail feature now available using TRESTIMA Android v. 1.90 mobile application. TRESTIMA Trail feature enables easy saving of routes - just click button and walk. Recorded routes can be viewed in www.trestima.com. TRESTIMA Trail toiminnallisuus saatavilla TRESTIMA Android mobiilisovelluksen versioon 1.90. TRESTIMA Trail toiminto tekee reittien tallennuksesta helppoa: paina nappia ja kävele. Tarkastele tallennettuja reittejä www.trestima.com palvelussa.
04.04.2017:
New improved algorithm for calculating log/pulp ratio taken into use for selected markets. / Uusi parannettu tukkiprosentin laskentatapa otettu käyttöön.
31.03.2017:
[RESOLVED/KORJATTU] Currently experiencing issues with password recovery. Fix expected later today. / Palvelussa on ongelma unohtuneen salasanan palautuksessa. Korjaus odotettavissa myöhemmin tämän päivän aikana.
28.01.2017:
Fixed a problem of automatic strata info sometimes missing when using Windows Phone app / korjattu ongelma, joka aiheutti automaattisten ositetietojen puuttumista käytettäessä Windows Phone -sovellusta.
09.12.2016:
Hakkuupoistumien näyttö jaetuissa raporteissa. Support for displaying cutting assortments in shared reports.
18.11.2016:
Support for renaming figures / tuki kuvioiden uudelleen nimeämiselle.
15.11.2016:
Show area in parcel/figures list. Pinta-alan näyttäminen tilan kuviolistassa
11.11.2016:
Automatic diameter distribution improvements, improving overall accuracy.
16.09.2016:
Automatic diameter distribution improvements. The improvement brings more accuracy especially to small DBH classes (< 18 cm).
26.08.2016:
Trestima Forest Meter - forestmeter.com published. The new portal by TRESTIMA™ allows users around the world to easily sign up to TRESTIMA™ Forest Inventory service and measure forest with a smartphone.
30.06.2016:
Page load time of parcel view has been greatly improved when there are hundreds/thousands of samples or observations.
22.06.2016:
Raporttien keskiläpimitta muutettu oletuksena neliölliseksi keskiläpimitaksi. Jatkossa halutun keskiläpimitan (neliöllinen, aritmeettinen ja pohjapinta-alapainotettu) voi valita asetuksista.
13.06.2016:
Improvements to diameter distribution calculation accuracy.
31.05.2016:

When moving samples/observations to another parcel from the stand page, you can now automatically move them to correct target stand by location. To do so, first select the target parcel in the move dialog, then select "auto" as target stand.

Also added a "select all" checkbox after the sample list in stand page, to allow selecting/unselecting all samples for moving.

31.05.2016:
An individual parcel can now be selected for excel export instead of a date range.
24.05.2016:
All Finnish customers now show BA weighted median DBH in reports instead of quadratic mean diameter.
Kaikilla suomalaisilla asiakkailla näytetään pohjapinta-alapainotettu keskiläpimitta tuloksissa neliöllisen keskiläpimitan sijaan.
10.05.2016:
Importing from .kml/.kmz-files will now produce proper stand names instead of the auto-generated @1, @2 etc.
10.05.2016:
Possibity to remove stratum by inputting 0 basal area. Maastotallennin: mahdollisuus poistaa osite syöttämällä 0 pohjapinta-alaksi (huom: erikseen aktivoitava ominaisuus).
08.04.2016:
Change log visible in login screen
16.03.2016:
Users can now share a static link to the forest inventory results.

See example shared report here.

This feature can be used to provide insight of how a particular forest looks like to a third party without the risk of data being modified or lost. Both stands and parcels can be shared and revoked if needed.
28.01.2016:
KML and KMZ (Keyhole Markup Language) -import supported. Now users can import their forest and estate borders with all the common formats: Mapinfo (MIF/MID), Shape (SHP), XML, and KML.
31.12.2015:
TRESTIMA Stack published. Now log- and wood piles piles can be measured by shooting pictures.
29.09.2015:
Possibility to fetch estate borders form external source
24.09.2015:
Improved automatic height estimation/calculation
24.08.2015:
Added drawing tools for deleting, splitting and merging stands.
04.08.2015:
Compensate for steep slopes in basal area calculation
09.02.2015:
Support for custom maps. Added topological and aerial maps for Finnish customers as option.
26.11.2014:
Specie age now shown in reports by default
06.11.2014:
Consumer version (metsanmyynti.fi) launched
16.05.2014:
Possibility to disable/enable pictures and observations from a measuring session
01.04.2014:
Users can now move pictures from one stand/parcel to another
27.11.2013:
Calculate and include log/pulp ratio to reports
06.11.2013:
Added localization for Swedish
03.10.2013:
Show supported phones on home pages
05.09.2013:
Support for Canopy Cover measurement by shooting upwards
12.08.2013:
Ability to rename and delete measurement sessions
04.06.2013:
Mobile browser login enabled
02.05.2013:
Pictures in the map now illustrate the compass direction where the photo was taken
10.04.2013:
Possibility for a customer to change the detected specie from images
26.03.2013:
Support for "master users" and aggregated session view
:
[KORJATTU] MML:n palveluissa on vika, jota MML parhaillaan selvittää. Vika estää tilarajojen ja avoimen datan kuviotietojen haun.
:
Tuki avoimen tilatiedon hakuun sijainnin perusteella. Toiminnallisuus saatavilla Android sovellusversiosta 2.151 alkaen.

Username

Password

Forgot password?

No credentials ? Register here